C. Wat is publieke waarde?

Publieke waarde creëren is vertrouwen van de burger krijgen en staat voor het garanderen dat sociale doelstellingen worden behaald en publieke diensten worden geleverd op een manier die wordt ervaren als:

 1. Legitiem, en
 2. Vertrouwen wekt bij het publiek

Zeer globaal genomen komt dat neer op de effectief en efficiënte inzet van overheidsmiddelen zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Concreet betekent dit overheden diensten dienen te leveren waarbij de burger (of maatschappij) centraal staat en de gewenste outcomes creëren, en daarmee een bepaalde waarde toevoegen voor alle stakeholders inclusief de overheid. In heldere taal betekent dat “wat wordt geleverd, welke waarde creëert dat, enen hoe wordt dat geleverd”?

Elk geleverd (verbeter) initiatief, dienst, of product (wat) dient dus t.b.v. de stakeholders  één of meerdere van de volgende waarde toe te voegen, te creëren of te vertegenwoordigen:

 • Economisch waarde (b.v. meer en betere dienstverlening)
 • Sociale waarde (b.v. betere sociale uitkomsten)
 • Politieke waarde (b.v.effectief beleid)
 • Maatschappelijk waarde (b.v. een meer effectieve publieke sector)
 • Kwaliteit van leven (b.v. minder regeldruk)
 • Strategisch waarde (b.v. een responsieve overheid)
 • Goed rentmeesterschap (b.v. goed openbaar bestuur)

Vervolgens dient invulling te worden gegeven aan hoe het product of dienst wordt gerealiseerd, waarbij de volgende kernbegrippen doorslaggevend zijn:

 • Openheid
 • Participatie
 • Verantwoording
 • Legitimiteit
 • Rechtmatig
 • Behoorlijke contacten
 • Integriteit
 • Doelgericht
 • Doelmatig
 • Professionaliteit

Deze waarde en kernbegrippen in goede banen te leiden dienen deze gemanaged en gestuurd te worden. Daarom dienen deze waarde en kernbegrippen vertaald te worden naar bestuur. Dat is het punt waar goed openbaar bestuur (stap 2 uit HPVO-framework) om de hoek komt kijken.

Bestuur