Wij geloven in verandering en de creatie van publieke waarde

Publieke waarde creëren door overheidsorganisaties leren te excelleren en daarmee bewezen meer te laten doen met minder middelen en betere resultaten te behalen is voor ons prioriteit nummer één!

Daarom dagen wij overheden uit anders te kijken naar hun functie en resultaatgebieden door hen te adviseren en te ondersteunen bij (1) het optimaal afstemmen en sturen op de continue veranderende behoefte, wensen en verwachtingen van de burger, (2) Het flexibel inrichten van de organisatie en alert kunnen reageren op snel veranderende sociale- , maatschappelijke-, economische omstandigheden. (3) Het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en het realiseren van sociaal gewenste outcomes, waardoor (4) overheidsorganisaties op korte- en lange termijn, als ook over regeerperiodes heen uitstekende prestaties laten zien en aantoonbaar “meer doen, met minder”.

Dit maken wij waar middels heldere en eenvoudige dienstverlening op het gebied van publieke waarde creatie, goed openbaar bestuur, en high performance overheidsorganisaties.

Achtknoopvaaggroot

“De zesjes-cultuur heeft zijn langst tijd gehad. [IM-Academy] ondersteunt uw organisatie graag bij het behalen van een welverdiende acht”.

“Hoge publieke waarde organisaties zijn publieke organisaties die enkele bestaan om een hoge publieke waarde te creëren ten gunste van de samenleving, welke wordt bereikt door een duidelijke significante missie en doelen die bestaan uit duurzaam, samenhangende mandaten en beleid geconstrueerd door middel van politiek overleg en akkoord met alle belanghebbenden. Ze hebben een sterk gevoel van integriteit en interne verantwoordelijkheid, en voldoen aan eisen voor externe verantwoording. Daarom vervult prestatiemeting een centrale rol bij het waardecreërende proces van het strategisch management om zodoende effectief prestaties leren te verbeteren”

 

“.