3. HPVGO| High performance Government

1. High-performance overheidsorganisaties worden goed geleid

 • Leiders geven vorm aan strategisch denken en voeren het beleidsdebat aan.
 • Leiderschap is duidelijk aanwezig in de hele organisatie

2. High-performance overheidsorganisaties zijn gebouwd op duidelijke waarden.

 • Praktijk, gedrag en relaties zijn in lijn met de expliciet geformuleerde waarden en ethiek zoals gedefinieerd in de “code voor openbaar bestuur”.
 • De organisatiecultuur is gericht op uitmuntende prestaties.

 3. High-performance overheidsorganisaties zijn strategisch.

 • Strategische prioriteiten en gewenste resultaten zijn duidelijk aanwezig in alle aspecten van de bedrijfsvoering.
 • Strategische prioriteiten worden uitgevoerd in effectief publiek beleid.
 • De organisatie kijkt naar buiten en anticipeert op toekomstige kansen en uitdagingen.
 • De organisatie acteert snel in reactie op veranderingen in de bedrijfsomgeving.

 4. High-performance overheidsorganisaties zijn innovatief en verbeteren voortdurend.

 • Innovatie wordt gestimuleerd en gefaciliteerd in de gehele organisatie.

 5. High-performance overheidsorganisaties maken effectief gebruik van kennis en informatie

 • Kennis en informatie worden in de hele organisatie beschouwd als eerste middelen om prestaties te verbeteren.

 6. High-performance overheidsorganisaties houden rekening met hun werknemers en stakeholders

 •  Managementsystemen belonen en erkennen goede prestaties
 •  Managementsystemen pakken onbevredigende prestaties aan.
 •  De organisatie wordt gezien als een werkgever van keuze.
 • Werknemerscapaciteiten sluiten aan bij strategische prioriteiten.
 •  Stakeholders worden betrokken bij planning en evaluatie.

7. High-performance overheidsorganisaties zijn gefocust op klanten en inwoners.

 • Klant- en burgerbehoeften en -meningen worden onderkend en geïntegreerd in de organisatieplannen, inclusief service-ontwerp en levering.
 • Standaarden voor dienstverlening aan klanten worden strikt nageleefd.

8. High-performance overheidsorganisaties nemen hun verantwoordelijkheid

 • Er is sprake van een goede balans tussen kansen en risico’s
 • Evenredige verdeling van verantwoordelijkheid voor taken, prioriteiten en richting is duidelijk zichtbaar op alle organisatieniveaus.

 9. High-performance overheidsorganisaties beheersen drie kernzaken volledig.

 • Bedrijfsoperaties worden binnen het budget uitgevoerd, inclusief het positioneren van de organisatie om het niveau van dienstverlening en infrastructuur te handhaven.
 • Er worden uitstekende resultaten behaald op het gebied van duurzaamheid en sociale gelijkheid.

 10. High-performance overheidsorganisaties focussen op resultaten.

 • Er wordt uitgebreid gebruik gemaakt van informatie over prestaties ten behoeve van de besluitvorming.
 • Prestatietrends binnen de organisatie zijn over het algemeen positief.
 • Openbare verslaglegging is in balans, transparant en makkelijk te begrijpen.