Voordelen HPVGO framework

  • Wetenschappelijke onderbouwing en draagt daardoor bij aan “evidence based management
  • Leervermogen van de organisatie wordt aanzienlijk verhoogd doordat triple-loop learning mogelijk wordt gemaakt waarbij (1) de context van publieke waardecreatie, (2) het bestuurlijk vermogen, (3) de uitvoering, en resultaten behalen integraal met elkaar in verband worden gebracht. En daardoor;
  • De mogelijkheid biedt om de organisatie optimaal aan de veranderende omgeving te laten aanpassen met een grote mate van risicobeheersing.
  • Een solide brug tussen externe oriëntatie en interne organisatie t.b.v. goed openbaar bestuur.
  • Focus op onderwerpen die WEL bijdragen tot publieke waardecreatie.
  • Coherente aanpak wordt verkregen i.p.v. geïsoleerde oplossingen.
  • Een gemeenschappelijke taal voor de gehele organisatie en alle stakeholders.
  • Regiefunctie door overzicht
  • Een pragmatische methodiek die uw organisatie betere resultaten en outcomes laat behalen met minder middelen.