HPVGO | Wetenschappelijk onderzoek

[IM-Academy] voert op dit moment academisch onderzoek uit naar waardecreatie ten behoeve van de samenleving (externe omgeving) in relatie tot de performance van de bedrijfsvoering (interne organisatie) om zo doende een wetenschappelijk en praktisch toepasbaar  “High Public Value Government Organizations” framework te ontwikkelen.

Performance

De onderzoeksonderwerpen zijn: