Wat is een High Public Value Government Organization?

“High Public Value Government Organizations zijn uitstekend presterende overheidsorganisaties die enkele bestaan om een hoge publieke waarde te creëren ten gunste van de samenleving. Ze beschikken over een heldere, significante missie met bijbehorende doelstellingen die worden vormgegeven door duurzame, samenhangende mandaten en beleid dat tot stand zijn gekomen doormiddel van politiek overleg en akkoord met alle belanghebbenden. Ze hebben een sterk gevoel voor integriteit en interne verantwoordelijkheid, en voldoen aan eisen voor externe verantwoording. Daarom vervult prestatiemeting een centrale rol bij het waardecreërende proces van het strategisch management om zodoende effectief prestaties leren te verbeteren”.

Een High Public Value Government Organization (HPVGO) scoort minimaal een 8 (want dat is wat de burger verwacht) op de volgende zes karakteristieken en veertig bijbehorende kenmerken:

De zes HPVGO karakteristieken:

1. Publieke waardecreatie
2. Kwaliteit van openbaar bestuur
3. Transparant en proactief
4. Over verkiezingsperiodes heen kijken
5. Continue leren en innoveren
6. Kwaliteit van overheidsmedewerkers

De veertig HPVGO kenmerken:

1. Publieke waardecreatie:
1. A. Mobiliseren draagvlak bij autoriserende omgeven
1. B. Voldoen aan eisen voor externe verantwoording
1. C. Onderkennen een heldere en betekenisvolle publieke waarde missie en doelstellingen
1. D. Ontwikkelen meetsystemen om accuraat publieke waarde te meten en te sturen
1. E. Dragen zorg voor een sterk gevoel van interne verantwoordelijkheid
1. F. Hebben focus op het verbeteren van operationele capaciteit
2. Kwaliteit van openbaar bestuur
2.A. Het management geniet het vertrouwen van iedereen in de organisatie
2.B. Het management van de organisatie is integer
2.C. Het management heeft een voorbeeldrol voor medewerkers
2.D. Het management neemt snel besluiten
2.E. Het management onderneemt snel actie
2.F. Het management coacht medewerkers om betere resultaten te behalen
2.G. Het management is gericht op het behalen van resultaten
2.H. Het management is erg effectief
2.I. Het management bestaat uit sterke leiders
2.J. Het management straalt zelfverzekerdheid uit
2.K. Het management is besluitvaardig met betrekking tot ‘niet-presteerders.’
3. Transparant en proactief
3. A. Het management gaat vaak de dialoog aan met medewerkers
3. B. De medewerkers besteden veel tijd aan communiceren, kennis uitwisselen en leren
3. C. De medewerkers worden altijd betrokken bij belangrijke bedrijfsprocessen
3. D. Het management staat fouten maken toe
3. E. Het management staat open tegenover verandering in de organisatie
4. Over verkiezingsperiodes heen kijken
4.A. De organisatie creëert groei door samenwerking met andere organisaties
4.B. De organisatie onderhoudt goede langetermijnrelaties met alle belanghebbenden
4.C. De organisatie is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten
4.D. Het management werkt al lange tijd bij de organisatie
4.E. Nieuw management wordt van binnen de organisatie gepromoveerd
4.F. De organisatie vormt een veilige werkomgeving voor medewerkers.
5. Continue leren en innoveren
5.A. De organisatie heeft een strategie die duidelijk onderscheidend is van andere organisaties
5.B. In de organisatie worden processen voortdurend verbeterd
5.C. In de organisatie worden processen voortdurend vereenvoudigd
5.D. In de organisatie worden de processen voortdurend op elkaar afgestemd
5.E. In de organisatie wordt alles gerapporteerd dat belangrijk is voor het halen van een goede prestatie
5.F. In de organisatie wordt aan managers en medewerkers zowel financiële als niet-financiëleinformatie gerapporteerd
5.G. De organisatie verbetert haar kerncompetenties voortdurend
5.H. De organisatie vernieuwt haar producten, diensten en processen voortdurend.
6. Kwaliteit van overheidsmedewerkers
6.A. Overheidsmedewerkers willen verantwoordelijkheid dragen en verantwoordelijk worden gehouden voor hun resultaten in relatie tot publieke waarde
6.B. Overheidsmedewerkers willen geïnspireerd worden om zeer goede resultaten te behalen
6.C. Overheidsmedewerkers worden getraind in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht
6.E. De organisatie heeft een divers en complementair werknemersbestand.