1. HPVGO | Publieke waarde creëren

Publieke waarde creëren is vertrouwen van de burger krijgen en staat voor het garanderen dat doelstellingen worden behaald en publieke diensten worden geleverd ten behoeve van de gemeenschap op een manier die wordt ervaren als:

  1. Legitiem, en
  2. Vertrouwen wekt bij het publiek

Om het vertrouwen van de burger te verkrijgen en te behouden is het benoemen en rechtvaardigen van de publieke waarde welke door de organisatie worden behaald en worden gereflecteerd in de dagelijkse gang van zaken van essentieel belang.

Wat zijn nu de juiste dingen om de prestaties te verbeteren, de kwaliteit van dienstverlening te verhogen, en het vertrouwen van de burgers (terug) te krijgen? De gemeente vervult een publieke functie, en maakt gebruik van gemeenschapsgeld. Publieke dienstverlening wordt gefinancierd met geld van de belastingbetaler, en het is belangrijk dat de burger het vertrouwen heeft dat gemeenschapsgeld goed wordt besteed. Met dat vertrouwen krijgen politiek bestuurders stemmen – in de ogen van de burgers hebben ze het dan immers goed gedaan. Dit gezamenlijke belang tussen bestuurders en burgers wordt publieke waarden (public value) genoemd. Voorbeelden van publieke waarden zijn sociale rechtvaardigheid, onpartijdigheid, transparantie, integriteit, betrouwbaarheid, verantwoordelijkheid, accountability, efficiëntie.

Concreet worden publieke waarde gecreëerd door de burger centraal te stellen en antwoord te vinden op de volgende vragen:

  • Hoe verbeter je de kwaliteit van de openbare diensten?
  • Hoe houd je de belasting voor openbare diensten voor burgers zo laag mogelijk?
  • Hoe krijgt de burger waar voor zijn geld, en is dat geloofwaardig genoeg om de burgers te overtuigen?
  • Welke rol zou de particuliere sector kunnen vervullen om vaardigheden en ervaring toe te voegen?
  • Hoe kan je werknemers betrekken bij publieke dienstverlening zonder dat hun behoeften eigen behoeften overheersen?