D. Goed openbaar bestuur omzetten naar operationale capaciteit

Om het vertrouwen van de burger te verkrijgen en te behouden is het benoemen en rechtvaardigen van de publieke waarde welke door de organisatie worden behaald en worden gereflecteerd in de dagelijkse gang van zaken van essentieel belang.

Performance management levert transparante bewijzen van behaalde prestaties van politici, bestuurders en organisatie, en ondersteunt daarmee efficiëntie en goed openbaar bestuur (Heinrich, 2007; De Lancer Julnes, 2013). Overheidsorganisaties zijn al decennia bekend met performance management en passen dit al jaren toe. Dat overheden er niet afdoende in slagen om performance management tot een succes te maken, komt onder andere door de afwezigheid van een coherente aanpak (Lienhard, Ritz, Ladner, & Steiner, 2005; Dooren, Bouckaert & Halligan, 2010). Daardoor ontbreekt de focus en is een coherente sturing van prestaties en hervormingsprogramma’s lastig.