C. Wat te doen om publieke waarde te creëren?

Focus, op onderwerpen die bewezen waarde toevoegen ten gunste van de gemeenschap! Zoals uit voorgaande duidelijk is geworden vervullen publieke ambtsdragers en bestuurders een centrale rol bij het creëren van publieke waarde(n). Zij zijn eindverantwoordelijk voor het behalen van resultaten en outcomes ten gunste van de samenleving. Om die reden zouden publiek bestuurders enkel moeten focussen op de karakteristieken van hun organisatie die hoge publieke waardecreatie mogelijk maken. Hoe gaat dat in zijn werk?

De publiek bestuurder bevindt zich continue tussen de drie krachtvelden met wetenschappelijke karakteristieken (Moore, 1995), te weten:

A. Autorisatie en legitimatie voor het verkrijgen van draagvlak door (publieke-) waarde te creëren ten gunste van de samenleving.

B. Daar beleid en een publieke waarde strategie op te ontwikkelen waarop gestuurd kan worden.

C. Bovenstaande onderwerpen door te vertalen naar de operationele capaciteit van de organisatie.

Deze drie krachtvelden kunnen vertaald worden naar vier kolommen die nauw aan elkaar gerelateerd zijn, dit zijn: (1) publieke waardecreatie, (2) goed openbaar bestuur, en (3) het leveren van prestaties. Ofwel de gecreëerde waarde wordt in verband gebracht met het waarde creërende systeem (de overheidsorganisatie), en met (4) de behaalde resultaten.

Als de drie krachtvelden (wetenschappelijke karakteristieken) van Moore (1995) die verantwoordelijk zijn voor publieke waardecreatie in verband worden gebracht en samenvoegt met de wetenschappelijk aangetoonde karakteristieken (de Waal, 2010) van hoog presterende organisaties (HPO), ontstaat een framework dat de potentie heeft om hoge publieke waarde te leveren. Dit is het High Public Value Government Organizations framework (HPVGO).

Het HPVGO framework brengt een aantal zeer gunstige eigenschappen met zich mee:

  • Wetenschappelijk onderbouwd, en draagt daardoor bij aan;
  • Evidence based management;
  • Leervermogen van de organisatie wordt aanzienlijk verhoogd doordat triple-loop learning mogelijk wordt gemaakt waarbij (1) de context van publieke waardecreatie, (2) het bestuurlijk vermogen, (3) de uitvoering, en resultaten behalen integraal met elkaar in verband worden gebracht. En daardoor;
  • De mogelijkheid biedt om de organisatie zo optimaal aan de veranderende omgeving te laten aanpassen.
  • Focus op onderwerpen die WEL bijdragen tot publieke waardecreatie.
  • Coherente aanpak wordt verkregen i.p.v. geïsoleerde oplossingen.
  • Een gemeenschappelijke taal voor de gehele organisatie en alle stakeholders.
  • Een pragmatische methodiek die uw organisatie betere resultaten en outcomes laat behalen met minder middelen.