De publieke waarde van E-overheid

“Van E-overhead naar E-overheid”

Nieuwsgierig hoe de inzet van ICT-middelen kan bijdragen aan hoge publieke waardecreatie? Uit wetenschappelijk onderzoek (Deng, 2011-2013) blijkt dat ICT-middelen wel degelijk kunnen bijdragen aan het creëren van publieke waarde, en wel middels de volgende vier onderwerpen: