HPVGO | Publieke waarde roadmap

Ook HPVGO worden en tegelijkertijd meewerken aan de ontwikkeling en optimalisering van het HPVGO framework? Dan bent u vast geïnteresseerd in de roadmap die uw organisatie mogelijk fasegewijs dient te doorlopen.

  1. HPVGO | Inventarisatie (nulmeting)
  2. HPVGO | Best practices (ligt de HPVGO bouwsteen op zijn plek?)
  3. HPVGO | Benchmark (wordt de HPVGO bouwsteen gebruikt?)
  4. HPVGO | Operational excellence (is de HPVGO bouwsteen effectief?)