Hoge publieke waarde activeren

De weg naar hoge publieke waardecreatie en de HPVGO status hoeft beslist niet lang en complex te zijn. In de volgende vier stappen worden in hoofdlijnen de volgende werkzaamheden doorlopen die voor organisatie en stakeholders leiden tot de creatie van publieke waarde:

  1. Filosofische werkzaamheden; deze stap is sterk geassocieerd met het benoemen en rechtvaardigen van publieke waarde welke door de organisatie worden behaald of worden gereflecteerd in de dagelijkse gang van zaken.
  2. Politieke werkzaamheden; Deze stap houdt verband met het afstemmen en opbouwen van een brede- en krachtige basis ten behoeve van overeenstemming met alle stakeholders, en heeft betrekking op alle gebieden van de te creëren publieke waarde waar de organisatie verantwoordelijke voor is en op geëvalueerd zal worden.
  3. Technische werkzaamheden; Dit betreft het vinden en ontwikkelen van betrouwbaar empirisch bewijsmateriaal dat overeenkomt met de gebieden waar de organisatie voor verantwoordelijk is en op geëvalueerd zal worden.
  4. Management werkzaamheden; Dit betreft het linken van het meetsysteem uit de vorige stap met een performancemanagement-systeem dat gebruikt kan worden om de prestaties te verbeteren.