May 13

Succesfactor 1: Hoe gezond is onze overheidsorganisatie?

Iedere openbaar bestuurder zou zich dé fundamentele vraag moeten stellen of zijn/haar overheidsorganisatie fit genoeg is om prestaties te leveren die Publieke Waarde creëren. Papier (beleid) is gewillig, maar in de praktijk zit een groot verschil tussen willen en kunnen! Daarom is het van primair belang om de fitheid van de organisatie onder de loep te nemen. Zonder een fitte organisatie geen topprestaties en beperkte Publieke Waardecreatie. Hoe zou uw organisatie scoren op de zes wetenschappelijke factoren en veertig onderliggende kenmerken die de fundering vormen van excellente (E-) dienstverlening?

Kwaliteit van organisatie

Ook het fundament van een Top-fitte overheidsorganisatie leggen? Dit zijn de voordelen van het HPVGO-framework:

 • Wetenschappelijke onderbouwing en draagt daardoor bij aan “evidence based management
 • Leervermogen van de organisatie wordt aanzienlijk verhoogd doordat triple-loop learning mogelijk wordt gemaakt waarbij (1) de context van publieke waardecreatie, (2) het bestuurlijk vermogen, (3) de uitvoering, en resultaten behalen integraal met elkaar in verband worden gebracht. En daardoor;
 • De mogelijkheid biedt om de organisatie optimaal aan de veranderende omgeving te laten aanpassen met een grote mate van risicobeheersing.
 • Een solide brug tussen externe oriëntatie en interne organisatie t.b.v. goed openbaar bestuur.
 • Focus op onderwerpen die WEL bijdragen tot publieke waardecreatie.
 • Coherente aanpak wordt verkregen i.p.v. geïsoleerde oplossingen.
 • Een gemeenschappelijke taal voor de gehele organisatie en alle stakeholders.
 • Regiefunctie door overzicht
 • Een pragmatische methodiek die uw organisatie betere resultaten en outcomes laat behalen met minder middelen.

Meer weten over de karakteristieken en kenmerken van High Public Value Government Organizations (HPVGO)?

Neem contact op met Robert Borkes: Tel: 0031 (0) 6 22450191 | E-mail: rborkes@im-academy.nl

May 12

De drie succesfactoren van E-Overheid

Informatievoorziening heeft een ondersteunende rol bij de bedrijfsvoering van de overheid, maar informatie is steeds meer een primaire bedrijfs-resource die wordt ingezet als kennis. Aan de hand van kennis worden immers essentiële beslissingen genomen, die binnen de overheid het risico op de inzet van gemeenschapsgeld en organisatie dienen te beperken. Aan de andere kant dienen E-dienstverlenings initiatieven bij te dragen aan een hoge mate van klantvriendelijkheid. Daarmee zijn E-Overheidprogramma’s de spil tot Publieke Waardecreatie geworden. Maar wat zijn nou de succesfactoren van E-Overheid, zodat de gemeenschap kan vertrouwen op een overheidsorganisatie die onder alle omstandigheden presteert?

Doel van E-Overheid

 • Succesfactor 1: Kwaliteit van de organisatie. Is de overheidsorganisatie fit genoeg om Top-prestaties te leveren en hoge Publieke Waarde te creëren? Het is immers de organisatie die de daadwerkelijke Publieke Waarde moet creëren en realiseren. Daarbij zal alle aandacht (focus) moeten uitgaan de karakteristieken en kenmerken (HPVGO) die Hoge Publieke Waardecreatie Mogelijk maken.
 • Succesfactor 2: Kwaliteit van informatie. Als de organisatie fit genoeg is om Top-prestaties te leveren, kan daaruit eenvoudig de informatiebehoefte worden gedestilleerd. De Top-fitte organisatie heeft immers kwalitatief hoogwaardige informatie nodig om deze om te zetten naar kennis.
 • Succesfactor 3: Met een overheidsorganisatie die Top-fit is en over kwalitatief hoogwaardige informatie beschikt, kan excellente dienstverlening worden geboden die aansluit bij de behoefte en verwachtingen van de gemeenschap.

Meer weten over de karakteristieken en kenmerken van High Public Value Government Organizations (HPVGO)?

Neem contact op met Robert Borkes: Tel: 0031 (0) 6 22450191 | E-mail: rborkes@im-academy.nl